Γερανογέφυρα τύπου Πυλώνα στο Βόρειο πτερό του Παρθενώνα

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Μελέτη-Κατασκευή-Εγκατάσταση Γερανογέφυρας τύπου Πυλώνα στο βόρειο πτερό του Παρθενώνα

Παραγγελία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κατασκευή: ΣΤΕΦ. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΕΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

 • Ανυψωτκή ικανότητα Ρ= 5+3 ΤΝ = 8 ΤΝ
 • Άνοιγμα σιδηροτροχιών 2 μ. + 1,45 μ. με 2 προβόλους
 • Ύψος ΠΥΛΩΝΑ Η = 7078 mm.
 • Σιδηροτροχιές πλαίσιο από ΗΕΑ 240
 • Μήκος διαδρομής L = 45 m.
 • Tαχύτητα πορείας v = 1-2 m./min.
 • Tαχύτητα φορείων βαρούλκων χειροκίνητα.
 • Κίνηση φορείων σε δυο ανεξάρτητους παράλληλους δοκούς.

 

Η παραγγελία προέβλεπε στην μελέτη να λυθούν ότι προβλήματα θα προέκυπταν κατά την εκτέλεση του έργου και σε περιορισμένο χρονικό διάστημα 23 ημερών έπρεπε να λειτουργεί η γερανογέφυρα πιστοποιημένη από τον φορέα πιστοποίησης TUV Hellas SA.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Ο χρόνος της μελέτης περιορισμένος λόγω της ειδικής κατασκευής.
 • Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ήταν ελάχιστος.
 • Το είδος και το φορτίο ανύψωσης χωρίς κέντρο βάρους.
 • Ο χρόνος μεταφοράς και εγκατάστασης στο εσωτερικό του Παρθενώνα.
 • Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χειμώνα με άνεμο & βροχή που δυσκόλεψε τις εργασίες.

Ο έμπειρος μηχανικός μας Στέφανος Αφεντούλης δέχθηκε την πρόκληση λόγω Παρθενώνα.Η Γερανογέφυρα λειτουργεί και εκτελεί τις εργασίες αναστήλωσης του εσωτερικού τείχους του Παρθενώνα που είχε καταστραφεί από τις βόμβες του ΜΟΡΟΖΙΝΗ το 1687.

2023-03-13T11:34:28+03:0019 Ιουνίου, 2015|
Go to Top