ΒΑΡΟΥΛΚΑ – ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

 • Γερανογέφυρες – Μονού ή διπλού φορέα
 • Γερανογέφυρες τύπου ΠΥΛΩΝΑ μονού ή διπλού φορέα
 • Γερανογέφυρες κρεμαστού τύπου
 • Γερανογέφυρες αυτόματες με πρόγραμμα λειτουργίας
 • Βαρούλκα συρματοσχοίνου
 • Κιθάρες , Εξοπλισμός Γερανογέφυρας (ροηφόρος γραμμή γερανογέφυρας, καλώδια γερανογέφυρας κλπ.)
 • Ασύρματα Χειριστήρια
 • Συστήματα ζύγισης Γερανογέφυρας
 • Αρπάγες παντός τύπου και ειδικές κατασκευές
 • Αρπάγες υδραυλικές
 • Καλωδιοτύμπανα ελατηρίων / ηλεκτροκίνητα
 • Οverload control – κόφτες υπέρβαρου.
 • Aντιεκρηκτικού τύπου ηλεκτρικά βαρούλκα και γερανογέφυρες
 • Αντιεκρηκτικού τύπου χειροκίνητα βαρούλκα αλυσίδας και φορεία
 • ProfileMaster στοιχεία δοκών / Γερανογέφυρες / Μonorail
 • Βαρούλκα αέρος
 • Πλαγιοφορείς Γερανογέφυρας
 • Περιστρεφόμενοι βραχίονες
 • Χειροκίνητα Παλάγκα, Κρικοπαλάγκα

 • Βαρούλκα αλυσοφόρα

Προμηθευτές

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ATHLO

τελευταίας γενιάς βαρούλκων αλυσίδας.
Ανυψωτική ικανότητα από 63 kg μέχρι 2.500 kg Διαθέσιμο σε standard εκδοχή αλλά και με inverter για ομαλότερη κίνηση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

CHAINSTER

Ηλεκτροκίνητο βαρούλκο αλυσίδας, με ανυψωτική ικανότητα από 800 kg εως 6.300 kg
Διαθέσιμο σε standard εκδοχή αλλά και με inverter για ομαλότερη κίνηση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

CRAFTSTER

Χειροκίνητα παλάγκα αλυσίδας, με ανυψωτική ικανότητα εως 20.000 kg

ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ (αντί αλυσίδας)

Ενδείκνυται για τον τομέα τροφίμων, χημικών / φαρμακευτικών βιομηχανιών και όλες τις βιομηχανίες που θα αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα όταν απαιτείται καθαρό ή / και αποστειρωμένο περιβάλλον.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ NOVA

Σχεδιασμένο για φορτία εως 80t, είναι ένα από τα κορυφαία προϊόντα παγκοσμίως, ενώ διαθέτει στην standard εκδοχή του όλα τα συστήματα ασφαλείας όπως overload control, emergency stop κλπ.
Επιπλέον λειτουργία τελευταίας τεχνολογίας «ηλεκτρονικής παρακολούθησης» (electronic monitoring απαντά στις απαιτήσεις της εποχής για εξ’ αποστάσεως έλεγχο του εξοπλισμού.

ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ GRABSTER

Προσφέρουν μεγάλη απόδοση σε μικρότερο χώρο και υποστηρίζουν φορτία εως και 250 t.

ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΟΣ ΚΑΙ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ

Αντιεκρηκτικοί Εξοπλισμοι Γερανογεφυρών για φορτία μέχρι 80.000 kg

CRANE KIT

Πλήρης εξοπλισμός μια Γερανογέφυρας (βαρούλκο, πλαγιοφορείς, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός)

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ (Profile Master)

Συναρμολογούμενα τμήματα με ευθείες και καμπύλες.

JIB CRANES (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟ LOAD LIMITER

ΜΠΑΣΔΕΚΑ ΔΙΠΛΗ

ΜΠΑΣΔΕΚΑ ΜΟΝΗ

SILVER NOVA

Καλωδιοτύμπανo

Καλωδιοτύμπανo παροχής ρεύματος.

Καλωδιοτύμπανo

Καλωδιοτύμπανo παροχής ρεύματος.

Καλωδιοτύμπανo

Καλωδιοτύμπανo παροχής ρεύματος.

Mobilis Elite

Ροηφόρος γραμμή τροφοδοσίας γερανογεφυρών.

Mobilis Movit

Ροηφόρος γραμμή τροφοδοσίας γερανογεφυρών μονού πόλου.